Privacy policy

Wie zijn we / contactgegevens

De Biersmid - Koen Van Loo
Rijvers 60
9930 Zomergem
BTW BE 0655.828.579

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze cookies worden enkel gebruikt voor het bestelproces in de webshop en niet om het surfgedrag van de bezoeker op deze en andere websites na te gaan.

Ingesloten inhoud van andere sites

De betaling in de webshop wordt afgehandeld door Mollie (https://www.mollie.com/nl/privacy).

Hierbij kan ingesloten inhoud (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.) getoond worden. Ingesloten inhoud van Mollie gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Mollie gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op hun site.

Verwerkingsdoeleinden

De Biersmid verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen/verzending en facturatie.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (EU-AVG). (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Met wie we je gegevens delen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (i.e. transport en levering), zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met De Biersmid verbonden zijn. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden of louter om marketingdoeleinden doorgegeven. De Biersmid garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoelang we je gegevens bewaren

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding): namelijk 7 jaar.

Welke rechten je hebt over je gegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (EU-AVG) (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een aanvraag te verzenden naar .

Klachten

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – ).